Néha előfordulhat, hogy a kézbesített e-mail a megrendeléssel a SPAM mappába kerül. Ezért ellenőrizd a kéretlen leveleket is. Köszönjük.

Adatvédelem

1. Alapvető rendelkezések

 

1. A személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) alapján az Adatkezelő Alexej Martinka, Cégjegyzékszám 09380582, bejegyzett székhely: Orlová-Lutyně, Lesní 803, Irányítószám: 735 14 (a továbbiakban: „Üzemeltető”)

 

2. Üzemeltető elérhetősége

székhely: Orlová-Lutyně, Lesní 803, irányítószám: 735 14

e-mail: alexmartinka@seznam.cz

 

3. A személyes adatok alatt értendő minden olyan információ, amellyel azonosítható a fizikai személy; az azonosítható fizikai személy olyan természetes személy, amely közvetlenül vagy közvetetten azonosítható, különösen egy adott azonosítóra hivatkozva, mint például a név, az azonosítószám, a helyrajzi adatok, a hálózati azonosító vagy a fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi adat.

 

4. Üzemeltető nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt.

 

2. A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái

 

1. Üzemeltető kezeli az Ön által megadott személyes adatokat vagy azokat a személyes adatokat, melyet Üzemeltető gyűjtött be az Ön beleegyezése alapján a megrendelés feldolgozása során.

 

2. Üzemeltető feldolgozza az Ön azonosítási és elérhetőségi adatait, valamint a szükséges adatokat a szerződés teljesítéséhez.

 

3. A személyes adatok kezelésének jogi alapja és célja

 

1.  A személyes adatok feldolgozásának jogi alapja az Ön és Üzemeltető között létrejött szerződés teljesítése a GDPR 13. § 1. bekezdésének b) pontja alapján, Üzemeltető közvetlen felhatalmazást kap arra, hogy marketingszolgáltatást nyújtson (különösen az üzleti jellegű üzenetek és hírlevelek továbbítása) a GDPR 13. § 1. bekezdésének f) pontja alapján, az Ön hozzájárulása a közvetlen marketing célú feldolgozáshoz (különösen az üzleti jellegű üzenetek és hírlevelek továbbítása).

 

2. A személyes adatok feldolgozásának célja megrendelésének feldolgozása,valamint az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; a rendelés leadásakor olyan személyes adatokra van szükség, amelyek elengedhetetlenek a rendelés sikeres feldolgozásához (név, cím, elérheőség), a személyes adatok megadása szükséges a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, személyes adatok megadása nélkül Üzemeltető részéről a szerződés megkötése vagy teljesítése nem lehetséges.

 

3. A GDPR 28. §-nak megfelelően nincs automatikus döntéshozatal Üzemeltető részéről

 

4. A személyes adatok megőrzésének ideje

 

1. Üzemeltető a személyes adatokat a szerződés teljesítése érdekében, a jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges ideig tárolja, valamint a vonatkozó jogszabályokból fakadó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig). Mindaddig, amíg a személyes adatok marketing célú feldolgozásához való hozzájárulást visszavonják, de legfeljebb 7 évig, ha a személyes adatokat a beleegyezés alapján dolgozzák fel.

 

2. A megőrzési időszak lejárta után Üzemeltető törli a személyes adatokat.

 

5. A személyes adatok címzettjei (Üzemeltető alvállalkozói)

 

1. Személyes adatok címzettjei (Üzemeltető alvállalkozói), akik a szerződés alapján áruszállításban/szolgáltatásban/kifizetések lebonyolításában részt vesznek, az e-shop (Entryshop.cz) üzemeltetéséhez szolgáltatásokat nyújtanak, és ehhez kapcsolódóan egyéb marketing szolgáltatásokat nyújtanak.

 

2. Üzemeltető nem kívánja a személyes adatokat a harmadik országokba (EU-n kívül ország) vagy nemzetközi szervezeteknek továbbítani. A személyes adatok címzettjei harmadik országokban postai szolgáltatók/felhőszolgáltatások.

 

6. Az Ön jogai

 

1. A GDPR-ban meghatározott feltételek mellett Önnek:

 

A GDPR-ban meghatározott feltételek mellett Önnek

a törvénykönyv 22-es §-a szerint joga van a személyes adatok helyesbítéséhez, vagy a törvénykönyv 24-es §-a szerint feldolgozási korlátozásokat megadni, 

a törvénykönyv 23-es §-a szerint joga van a személyes adatok törléséhez, 

a törvénykönyv 27-es §-a szerint joga van a feldolgozás ellen tiltakozni, 

a törvénykönyv 26-os §-a szerint joga van az adatok átruházásához, 

joga van visszavonni a feldolgozáshoz való hozzájárulást írásban vagy elektronikus úton, az üzemeltető címe és e-mail címe, ezen feltételek III. pontjában találhatóak. 

Panaszt tehet az Adatvédelmi Hivatalnál is, ha úgy véli, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát.

 

7. A személyes adatok biztonsága

 

1. Üzemeltető kijelenti, hogy a személyes adatok védelme érdekében elfogadta az összes műszaki és szervezeti előírást és intézkedést.

 

2.  Üzemeltető technikai intézkedéseket tesz az elektronikus adatok és a papír alapú adatok megőrzése érdekében, különös tekintettel a vírusirtó szoftverekre.

 

3.  Üzemeltető kijelenti, hogy csak jogosult személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

 

8. Záró rendelkezések

 

1. Az online megrendelőlapon leadott rendeléssel megerősíti, hogy megismerkedett a személyes adatok védelmének feltételeivel, és azokat teljes egészében elfogadja.

 

2. Ezeket a feltételeket elfogadja, ha az online nyomtatványban beikszeli a hozzájárulást. Ikszeléssel megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja.

 

3. Az üzemeltetőnek joga van ezeket a feltételeket megváltoztatni. Az üzemeltető az új feltételeket a személyes adatok védelméről megjeleníti a weboldalán és egyben az Ön e-mail címére is elküldi, amelyet Ön bocsátott a rendelkezésére.

 

 

Jelen feltételek 2020.04.14-én lépnek hatályba