Néha előfordulhat, hogy a kézbesített e-mail a megrendeléssel a SPAM mappába kerül. Ezért ellenőrizd a kéretlen leveleket is. Köszönjük.

Általános Szerződési Feltételek

1. Alapvető rendelkezések

 

A megrendelés elküldésével Ön vásárlási szerződést köt velünk.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek") a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012. sz. törvény (a továbbiakban: "Polgári Törvénykönyv") 1751. és azt követő szakaszai alapján kerülnek kiadásra. 


Az üzlet üzemeltetője Alexej Martinka.

Alexej Martinka

Cégjegyzékszám: 09380582

Adószám: CZ0203125604

Lesní 803, Orlová-Lutyně 735 14

Cseh Köztársaság

IBAN: LT32 3250 0461 9163 6270

SWIFT: REVOLT21


A kereskedelmi engedélyezési törvény 71. § (2) bekezdése szerint illetékes hivatal: Orlová Városi Hivatal

 

(a továbbiakban: "Eladó")

 

2. A jelen feltételek az Eladó és a Bomshop.hu internetes címen elérhető weboldalon található webes felületen (a továbbiakban: "webáruház") található webes felületen keresztül vásárlási szerződést kötő természetes személy (a továbbiakban: "Vevő"), mint fogyasztó, illetve vállalkozói tevékenységén kívül, vagy vállalkozói tevékenységén belül, az Eladó és a természetes személy (a továbbiakban: "Vevő") kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozzák.

 

3. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés bármely eltérő rendelkezése elsőbbséget élvez a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel szemben.

 

 

2. Tájékoztatás az árukról és az árakról

 

1. A webáruház katalógusában minden egyes árucikkre vonatkozóan tájékoztatást adunk az árukról, beleértve az egyes áruk árát és főbb jellemzőit. Az áruk árai tartalmazzák a hozzáadottérték-adót, az összes kapcsolódó díjat és a visszaküldés költségeit. Az áruk árai mindaddig érvényesek maradnak, amíg az online áruházban megjelennek. Ez a rendelkezés nem zárja ki az egyénileg megállapított feltételekkel kötött adásvételi szerződés megkötését.

 

2. A webáruház katalógusában az áruk bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen árukra vonatkozóan.

 

3. A tranzakciós illetékkel kapcsolatos költségekről az online áruházban adunk tájékoztatást. Az áru vételárára vonatkozó kedvezmények nem kombinálhatók egymással, kivéve, ha az eladó és a vevő másként állapodik meg.

 

4. Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja az Áru valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron az Árut vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

 

3. Megrendelés és az adásvételi szerződés megkötése

 

1. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távoli kommunikációs eszközök használata során a vevőnél felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a vevő viseli. Ezek a költségek nem különböznek az alapdíjtól.

 

2. A Vevő az árut a következő módokon rendeli meg: a vásárlói fiókján keresztül, ha korábban regisztrált a webáruházban, a megrendelőlap regisztráció nélküli kitöltésével.

 

3. A megrendelés leadásakor a vevő kiválasztja az árut, a tételek számát és a fizetési módot.

 

4. A megrendelés elküldése előtt a vevőnek lehetősége van ellenőrizni és módosítani a megrendelésben megadott adatokat. A vevő a "fizetés" gombra kattintva küldi el a megrendelést az eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. A megrendelés érvényességének feltétele a megrendelőlapon szereplő összes kötelező adat kitöltése, valamint a Vevő megerősítése, hogy elolvasta ezeket a feltételeket.

 

5. Az Eladó a megrendelés kézhezvételét követően azonnal visszaigazolást küld a Vevőnek a megrendelés kézhezvételéről a Vevő által a megrendelés leadásakor megadott e-mail címre. Ez a visszaigazolás automatikus, és nem minősül szerződéskötésnek. A visszaigazoláshoz csatoljuk az Eladó aktuális szerződési feltételeit. Az adásvételi szerződés csak a megrendelésnek az eladó általi kézhezvételét követően jön létre. A megrendelés elfogadásáról szóló értesítés a vevő e-mail címére érkezik.

 

6. Abban az esetben, ha a megrendelésben szereplő bármelyik követelményt az eladó nem tudja teljesíteni, a vevő e-mail címére módosított ajánlatot küldünk. A módosított ajánlatot az adásvételi szerződés új ajánlatának kell tekinteni, és az adásvételi szerződés ebben az esetben azzal jön létre, hogy a Vevő megerősíti az ajánlat elfogadását az Eladónak a jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott e-mail címére.

 

7. Az Eladó által elfogadott valamennyi megrendelés kötelező érvényű. A Vevő mindaddig lemondhatja a megrendelést, amíg a Vevő nem kap értesítést arról, hogy az Eladó elfogadta a megrendelést. A Vevő a megrendelést az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott telefonszámán vagy e-mail címén mondhatja le.

 

8. Abban az esetben, ha az Eladó nyilvánvaló technikai hiba miatt az online áruházban vagy a rendelési folyamat során az áruk árát nyilvánvalóan hibásan adja meg, az Eladó nem köteles az árut a Vevőnek a nyilvánvalóan hibás áron szállítani, még akkor sem, ha a Vevőnek a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően automatikus visszaigazolást küldött a megrendelés átvételéről. Az Eladó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Vevőt a hibáról, és a Vevő e-mail címére módosított árajánlatot küld a Vevőnek. A módosított ajánlatot új adásvételi szerződési ajánlatnak kell tekinteni, és az adásvételi szerződés ebben az esetben a Vevő által az Eladó e-mail címére küldött átvételi visszaigazolással jön létre.

 

9. A félreértések elkerülése végett leszögezzük, hogy a megrendelések nem tekinthetők elfogadottnak pusztán az Eladónak történő átadásukkal, hanem az Eladó általi elfogadásuk mindig szükséges az adásvételi szerződés megkötéséhez. Az Eladó a megrendelést elektronikus úton, e-mailben vagy felhasználói fiókon keresztül, vagy a megrendelt terméknek a Vevő részére történő közvetlen megküldésével fogadhatja el. Az elfogadás napján az Eladó és a Vevő között a megrendelésben meghatározott termékre vonatkozó adásvételi szerződés jön létre.

 

 

4. Ügyfélszámla

 

1. A Vevőnek a webáruházban történő regisztrációját követően a Vevő hozzáférhet a Vásárlói fiókjához. A Vevő az ügyfélszámlájáról rendelhet árut. A Vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut.

 

2. A vásárlói fiók regisztrációjakor és az áruk megrendelésekor a Vevő köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat frissíteni, ha azok megváltoznak. A Vevő által az ügyfélszámlán és az árubeszerzéskor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

 

3. Az ügyfélszámlához való hozzáférés felhasználónévvel és jelszóval biztosított. A Vevő köteles az ügyfélszámlájához való hozzáféréshez szükséges információk titkosságát megőrizni. Az Eladó nem felelős a vásárlói fiókkal való visszaélésért harmadik személyek által.

 

4. A Vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze az ügyfélszámla használatát.

 

5. Az Eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a Vevő már nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésben és a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségeit.

 

6. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különösen az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása, illetve harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt.

 

 

5. Fizetési feltételek és a termékek szállítása

 

1. Az Eladó a terméket digitálisan, e-mailben vagy a vásárló fiókjába küldve szállítja, ha regisztrált.

 

2. A vásárló kiválasztja a termék árához tartozó fizetési módot a fizetési átjáróban.

 

3. A termék árát elsősorban a következő módszerekkel lehet fizetni:

 

fizetés utánvétellel, banki átutalással, GoPay fizetési rendszerrel, online fizetéssel vagy online fizetési kártyával, ebben az esetben a terméket e-mailben vagy a felhasználói fiókjába küldjük a vásárlónak (vagy a terméket személyes átvételkor adjuk át a vásárlónak, ha az eladóval megállapodtunk), de csak az árnak az eladó számláján történő jóváírása után.

 

4. Az Eladó nem kér a Vevőtől előleget vagy más hasonló fizetséget. A vételárnak az áru szállítása előtti kifizetése nem minősül foglalónak.

 

5. Az adásvételi nyilvántartásról szóló törvény szerint az Eladó köteles nyugtát kiállítani a Vevőnek. Ugyanakkor köteles a beérkezett értékesítést az adóhatóságnál online regisztrálni, technikai hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

 

6. Az Eladó adóigazolást - számlát - állít ki a Vevő részére. Az adódokumentumot a vevő e-mail címére küldjük.

 

 

6. Jótállás

 

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Ingóság (áru) hibája esetén Ön választhat a tartozék- vagy a termékreklamáció között.

 

Milyen jogok illetik meg Önt a termékszavatosság alapján?

A termékgarancia keretében csak a hibás termék javítását vagy cseréjét kérheti.

 

Milyen esetekben tekinthető a termék hibásnak?

A termék hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által leírt jellemzőkkel.

 

Mennyi a termékszavatosság igénybevételének határideje?

A termékgarancia igénybevételére a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két év áll rendelkezésére. Ezen időszak után elveszíti ezt a jogot.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltételek mellett lehet termékszavatossági igényt érvényesíteni?

A termékszavatossági igényt csak az ingóság gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesítheti. A termékszavatossági igény érvényesítéséhez bizonyítania kell, hogy a termék hibás.

 

Milyen esetekben mentesül a gyártó (forgalmazó) a termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

- a terméket nem üzleti céllal gyártotta vagy hozta forgalomba, hanem- vagy

- a hiba a termék forgalomba hozatalának időpontjában a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy

- a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozza.

 

Elegendő, ha a gyártó (forgalmazó) egy mentességi okot bizonyít.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a tartozékgaranciát és a termékgaranciát egyszerre nem lehet érvényesíteni. Ha azonban a termékre vonatkozó igénye sikeres, előfordulhat, hogy a gyártótól garanciális igényt nyújthat be a termék cseréjére vagy a javított alkatrészre.

 

Milyen esetekben élhet garanciához való jogával?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az eladó az e rendelet 1. mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl. műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint azok tartozékai és alkatrészei (a továbbiakban e pontban együttesen: fogyasztási cikkek) értékesítését megelőzően az ott meghatározott körben köteles jótállást vállalni.

 

Ezen túlmenően az Eladó önkéntesen is vállalhat jótállást, ebben az esetben az Eladó köteles a Vevőnek mint Fogyasztónak jótállási nyilatkozatot adni.

 

A garancialevelet legkésőbb az áru átadásakor tartós adathordozón kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

 

A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

- egyértelmű nyilatkozat arról, hogy az áru hibás teljesítése esetén a fogyasztó jogosult a jótállásból eredő törvényes jogait ingyenesen gyakorolni, és hogy ezeket a jogokat a jótállás nem érinti.

- a biztosítékért felelős személy neve és címe

- a fogyasztó által a jótállás gyakorlása során követendő eljárásról

- a garancia tárgyát képező áruk azonosítása

- a jótállás feltételei.

 

Milyen jogok illetik meg Önt a jótállás alapján, és milyen határidőn belül?

Az ügyfél főszabály szerint követelheti a jótállás szerinti kijavítást vagy kicserélést, vagy a hiba kijavítását vagy kicserélését a felelős személy költségére, de - vagy árleszállítást követelhet, vagy végső soron elállhat a szerződéstől, ha a felelős személy nem vállalta a kijavítást vagy kicserélést, nem tudja ezt a kötelezettségét ésszerű időn belül a jogosult érdekeinek sérelme nélkül teljesíteni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke a hiba miatt megszűnt. A Vevő választása szerint a javítási igényt közvetlenül az Eladó székhelyén, az Eladó által a jótállási jegyen megjelölt bármely telephelyen, fióktelepen vagy szervizben is benyújthatja.

 

 

7. A szerződéstől való elállás

 

1. Digitális termék esetén a szerződés a szállítást követően indoklás nélkül nem vonható vissza. A vásárló köteles ezt a vásárlás előtt elfogadni.

 

2. A vevő a digitális termék átadása előtt bármikor jogosult elállni a szerződéstől.

 

3. Olyan digitális termékre vonatkozó reklamáció esetén, amelynek hibás kódja bizonyítottan hibás, a vevő jogosult új termékre cserére vagy a vételár teljes visszatérítésére. Ebben az esetben a reklamációt írásban, e-mailben kell benyújtani a következő címre: tamogatas@bomshop.hu. A digitális termékkel kapcsolatos bármilyen bizonytalanság esetén a vásárló köteles kapcsolatba lépni ügyfélszolgálatunkkal, amely szívesen ad további tájékoztatást és válaszol a felmerülő kérdésekre.

 

4. A reklamáció elfogadása esetén az Eladó köteles a hibás digitális terméket egy új, működőképes termékkel kicserélni, vagy az áru árának és a kifizetett költségeknek megfelelő teljes összeget visszatéríteni, ugyanúgy, ahogyan a Vevőtől a fizetést elfogadták.

 

5. A fogyasztó és a vállalkozó között kötött szerződések (a továbbiakban: fogyasztói szerződések) esetében a szerződésekre a Polgári Törvénykönyv az irányadó.

 

 

8. Panaszkezelés

 

1. Minden reklamációt a vevőnek a tamogatas@bomshop.hu címre kell küldenie.

 

2.  A vevőnek az áru leszállítása előtt is joga van bármikor elállni a szerződéstől.

 

3. Legfeljebb 30 munkanap áll rendelkezésünkre, hogy panaszát feldolgozzuk.

 

 

9.  Szállítás

 

1. A Felek minden írásbeli levelezést elektronikus levélben is eljuttathatnak egymáshoz.

 

2. A Vevő köteles a levelezést az Eladónak a jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott e-mail címre eljuttatni. Az Eladó köteles a Vevőnek a Vevő számláján vagy megrendelésében megadott e-mail címre kézbesíteni a levelezést.

 

 

10. Peren kívüli vitarendezés

 

1. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet (Česká obchodná inspekcija), székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, azonosítószám: 000 20 869, internetes cím: https://adr.coi.cz/cs, az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésére illetékes. Az Eladó és a Vevő között az adásvételi szerződés alapján felmerülő viták rendezésére az online vitarendezési platform használható, amely a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található.

 

2. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) szerinti kapcsolattartó a Cseh Köztársaság Európai Fogyasztói Központja (székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.cz).

 

3. Az Eladó jogosult az árukat kereskedelmi engedély alapján értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést az illetékes kereskedelmi hatóság hatáskörén belül végzi. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság felügyeli többek között a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. sz. törvény betartását.

 

 

11. Záró rendelkezések

 

1. Az eladó és a vevő közötti minden szerződésre a Cseh Köztársaság joga az irányadó. Ha az adásvételi szerződéssel létrehozott kapcsolat nemzetközi elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy erre a kapcsolatra a Cseh Köztársaság joga az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező jogi szabályozás szerinti jogait.

 

2. Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti magatartási kódexek.

 

3. Az Eladó weboldalának minden joga, különösen a tartalom szerzői jogai, beleértve az oldal elrendezését, a fényképeket, filmeket, grafikákat, védjegyeket, logókat és egyéb tartalmakat és elemeket, az Eladót illetik. Tilos a honlapot vagy annak részeit az Eladó hozzájárulása nélkül másolni, módosítani vagy más módon felhasználni.

 

4. Az Eladó nem vállal felelősséget az online áruházba harmadik fél által történő beavatkozásból vagy annak rendeltetésellenes használatából eredő hibákért. A Vevő nem alkalmazhat a webáruház használata során olyan eljárásokat, amelyek hátrányosan befolyásolhatják annak működését, és nem végezhet olyan tevékenységet, amely lehetővé tenné számára vagy harmadik személyeknek, hogy a webáruházat alkotó szoftvereket vagy egyéb komponenseket megzavarják vagy jogosulatlanul használják, vagy a webáruházat vagy annak bármely részét vagy szoftverét a céljával vagy szándékával ellentétes módon használják.

 

5. A vevő ezúton vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. § (2) bekezdése értelmében.

 

6. Az adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

 

7. Az Eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek előző változatának érvényessége alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

 

Ezek a feltételek 14.04.2020 lépnek hatályba.