Néha előfordulhat, hogy a kézbesített e-mail a megrendeléssel a SPAM mappába kerül. Ezért ellenőrizd a kéretlen leveleket is. Köszönjük.

Általános Szerződési Feltételek

1. Alapvető rendelkezések

 

A megrendelés elküldésével Ön vásárlási szerződést köt velünk.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek") a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012. sz. törvény (a továbbiakban: "Polgári Törvénykönyv") 1751. és azt követő szakaszai alapján kerülnek kiadásra. 

 

Az üzlet üzemeltetője Alexej Martinka.

Alexej Martinka

Cégjegyzékszám: 09380582

Adószám: CZ0203125604

Lesní 803, Orlová-Lutyně 735 14

Cseh Köztársaság

IBAN: LT32 3250 0461 9163 6270

SWIFT: REVOLT21

 

A kereskedelmi engedélyezési törvény 71. § (2) bekezdése szerint illetékes hivatal: Orlová Városi Hivatal

 

(a továbbiakban: "Eladó")

 

2. A jelen feltételek az Eladó és a Bomshop.cz internetes címen elérhető weboldalon található webes felületen (a továbbiakban: "webáruház") található webes felületen keresztül vásárlási szerződést kötő természetes személy (a továbbiakban: "Vevő"), mint fogyasztó, illetve vállalkozói tevékenységén kívül, vagy vállalkozói tevékenységén belül, az Eladó és a természetes személy (a továbbiakban: "Vevő") kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozzák.

 

3. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés bármely eltérő rendelkezése elsőbbséget élvez a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel szemben.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek és az adásvételi szerződés cseh nyelven jön létre.

 

2. Tájékoztatás az árukról és az árakról

 

1. A webáruház katalógusában minden egyes árucikkre vonatkozóan tájékoztatást adunk az árukról, beleértve az egyes áruk árát és főbb jellemzőit. Az áruk árai tartalmazzák a hozzáadottérték-adót, az összes kapcsolódó díjat és a visszaküldés költségeit. Az áruk árai mindaddig érvényesek maradnak, amíg az online áruházban megjelennek. Ez a rendelkezés nem zárja ki az egyénileg megállapított feltételekkel kötött adásvételi szerződés megkötését.

 

2. A webáruház katalógusában az áruk bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen árukra vonatkozóan.

 

3. A tranzakciós illetékkel kapcsolatos költségekről az online áruházban adunk tájékoztatást. Az áru vételárára vonatkozó kedvezmények nem kombinálhatók egymással, kivéve, ha az eladó és a vevő másként állapodik meg.

 

3. Megrendelés és az adásvételi szerződés megkötése

 

1. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távoli kommunikációs eszközök használata során a vevőnél felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a vevő viseli. Ezek a költségek nem különböznek az alapdíjtól.

 

2. A Vevő az árut a következő módokon rendeli meg: a vásárlói fiókján keresztül, ha korábban regisztrált a webáruházban, a megrendelőlap regisztráció nélküli kitöltésével.

 

3. A megrendelés leadásakor a vevő kiválasztja az árut, a tételek számát és a fizetési módot.

 

4. A megrendelés elküldése előtt a vevőnek lehetősége van ellenőrizni és módosítani a megrendelésben megadott adatokat. A vevő a "fizetés" gombra kattintva küldi el a megrendelést az eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. A megrendelés érvényességének feltétele a megrendelőlapon szereplő összes kötelező adat kitöltése, valamint a Vevő megerősítése, hogy elolvasta ezeket a feltételeket.

 

5. Az Eladó a megrendelés kézhezvételét követően azonnal visszaigazolást küld a Vevőnek a megrendelés kézhezvételéről a Vevő által a megrendelés leadásakor megadott e-mail címre. Ez a visszaigazolás automatikus, és nem minősül szerződéskötésnek. A visszaigazoláshoz csatoljuk az Eladó aktuális szerződési feltételeit. Az adásvételi szerződés csak a megrendelésnek az eladó általi kézhezvételét követően jön létre. A megrendelés elfogadásáról szóló értesítés a vevő e-mail címére érkezik.

 

6. Abban az esetben, ha a megrendelésben szereplő bármelyik követelményt az eladó nem tudja teljesíteni, a vevő e-mail címére módosított ajánlatot küldünk. A módosított ajánlatot az adásvételi szerződés új ajánlatának kell tekinteni, és az adásvételi szerződés ebben az esetben azzal jön létre, hogy a Vevő megerősíti az ajánlat elfogadását az Eladónak a jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott e-mail címére.

 

7. Az Eladó által elfogadott valamennyi megrendelés kötelező érvényű. A Vevő mindaddig lemondhatja a megrendelést, amíg a Vevő nem kap értesítést arról, hogy az Eladó elfogadta a megrendelést. A Vevő a megrendelést az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott telefonszámán vagy e-mail címén mondhatja le.

 

8. Abban az esetben, ha az Eladó nyilvánvaló technikai hiba miatt az online áruházban vagy a rendelési folyamat során az áruk árát nyilvánvalóan hibásan adja meg, az Eladó nem köteles az árut a Vevőnek a nyilvánvalóan hibás áron szállítani, még akkor sem, ha a Vevőnek a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően automatikus visszaigazolást küldött a megrendelés átvételéről. Az Eladó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Vevőt a hibáról, és a Vevő e-mail címére módosított árajánlatot küld a Vevőnek. A módosított ajánlatot új adásvételi szerződési ajánlatnak kell tekinteni, és az adásvételi szerződés ebben az esetben a Vevő által az Eladó e-mail címére küldött átvételi visszaigazolással jön létre.

 

9. A félreértések elkerülése végett leszögezzük, hogy a megrendelések nem tekinthetők elfogadottnak pusztán az Eladónak történő átadásukkal, hanem az Eladó általi elfogadásuk mindig szükséges az adásvételi szerződés megkötéséhez. Az Eladó a megrendelést elektronikus úton, e-mailben vagy felhasználói fiókon keresztül, vagy a megrendelt terméknek a Vevő részére történő közvetlen megküldésével fogadhatja el. Az elfogadás napján az Eladó és a Vevő között a megrendelésben meghatározott termékre vonatkozó adásvételi szerződés jön létre.

 

4. Ügyfélszámla

 

1. A Vevőnek a webáruházban történő regisztrációját követően a Vevő hozzáférhet a Vásárlói fiókjához. A Vevő az ügyfélszámlájáról rendelhet árut. A Vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut.

 

2. A vásárlói fiók regisztrációjakor és az áruk megrendelésekor a Vevő köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat frissíteni, ha azok megváltoznak. A Vevő által az ügyfélszámlán és az árubeszerzéskor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

 

3. Az ügyfélszámlához való hozzáférés felhasználónévvel és jelszóval biztosított. A Vevő köteles az ügyfélszámlájához való hozzáféréshez szükséges információk titkosságát megőrizni. Az Eladó nem felelős a vásárlói fiókkal való visszaélésért harmadik személyek által.

 

4. A Vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze az ügyfélszámla használatát.

 

5. Az Eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a Vevő már nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésben és a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségeit.

 

6. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különösen az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása, illetve harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt.

 

5. Fizetési feltételek és termékszállítás

 

1. Az Eladó a terméket digitálisan, e-mailben vagy a vásárló fiókjába küldve szállítja, ha regisztrált.

 

2. A termék árának fizetési módját a vásárló a GoPay fizetési átjáróban választja ki.

 

3. A termék árát elsősorban a következő módszerekkel lehet fizetni:

 

előre banki átutalással, GoPay fizetési rendszerrel, online fizetéssel vagy online fizetési kártyával, amely esetben a terméket e-mailben vagy a vevő felhasználói fiókjába küldjük a vevőnek (vagy a terméket személyes átvételkor adjuk át a vevőnek, ha az eladóval megállapodtunk), de csak az árnak az eladó számláján történő jóváírása után.

 

4. Az Eladó nem kér a Vevőtől előleget vagy más hasonló fizetséget. A vételárnak az áru szállítása előtti kifizetése nem minősül foglalónak.

 

5. Az adásvételi nyilvántartásról szóló törvény szerint az Eladó köteles nyugtát kiállítani a Vevőnek. Ugyanakkor köteles a beérkezett értékesítést az adóhatóságnál online regisztrálni, technikai hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

 

6. Az Eladó adóigazolást - számlát - állít ki a Vevő részére. Az adódokumentumot a vevő e-mail címére küldjük.

 

6. A szerződéstől való elállás

 

1. Ha digitális termékről van szó, nem állhat el indoklás nélkül a szerződéstől, miután átvette azt. A vásárló köteles ezt a vásárlás előtt elfogadni.

 

2. A vevő a digitális termék átadása előtt bármikor jogosult elállni a szerződéstől. 

 

3. A digitális termékkel kapcsolatos reklamáció esetén, ha bizonyítottan hibás kódról van szó, a vevő jogosult egy új termékre való cserére vagy a vételár teljes visszatérítésére. Ebben az esetben a reklamációt írásban, e-mailben kell benyújtani a következő címre: tamogatas@bomshop.hu. A digitális termékkel kapcsolatos bármilyen zavar esetén a vásárló köteles kapcsolatba lépni ügyfélszolgálatunkkal, amely szívesen ad további tájékoztatást és válaszol minden kérdésre.

 

 

4. A reklamáció elfogadása esetén az Eladó köteles a hibás digitális terméket új, működőképes termékre cserélni, vagy a termék árának és a kifizetett költségeknek megfelelő teljes összeget visszatéríteni, ugyanolyan módon, ahogyan a Vevő részéről a fizetés beérkezett.

 

7. Panaszkezelés

 

1. Minden panaszt a tamogatas@bomshop.hu címre kell küldeni.

 

2. A vevőnek az áru leszállítása előtt is joga van bármikor elállni a szerződéstől.

 

3. A panasz feldolgozására legfeljebb 5 munkanap áll rendelkezésünkre.

 

8.  Szállítás

 

1. A Felek minden írásbeli levelezést elektronikus levélben is eljuttathatnak egymáshoz.

 

2. A Vevő köteles a levelezést az Eladónak a jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott e-mail címre eljuttatni. Az Eladó a levelezést a Vevőnek a Vevő ügyfélszámláján vagy a megrendelésben megadott e-mail címre kézbesíti.

 

9. Peren kívüli vitarendezés

 

1. Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére a Cseh Kereskedelmi Felügyelet, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, azonosító: 000 20 869, internetes cím: https://adr.coi.cz/cs, illetékes. Az eladó és a vevő között az adásvételi szerződés alapján felmerülő viták rendezésére a http://ec.europa.eu/consumers/odr oldalon található online vitarendezési platform használható.

 

2. Az Európai Fogyasztói Központ Cseh Köztársaság, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internetes címe: http://www.evropskyspotrebitel.cz a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) szerinti kapcsolattartó pont.

 

3. Az Eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést az illetékes kereskedelmi hatóság végzi saját hatáskörében. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet felügyeli többek között a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. sz. törvény betartását.

 

10. Záró rendelkezések

1. Az Eladó és a Vevő közötti valamennyi szerződésre a Cseh Köztársaság joga az irányadó. Amennyiben az adásvételi szerződés által létrehozott kapcsolat nemzetközi elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a Cseh Köztársaság joga az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti jogait.

 

2. Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti magatartási kódexek.

 

3. Az Eladó weboldalának minden joga, különösen a tartalom szerzői jogai, beleértve az oldal elrendezését, a fényképeket, filmeket, grafikákat, védjegyeket, logókat és egyéb tartalmakat és elemeket, az Eladót illetik. Tilos a honlapot vagy annak bármely részét az Eladó hozzájárulása nélkül másolni, módosítani vagy más módon felhasználni.

 

4. Az Eladó nem vállal felelősséget az online áruházba harmadik fél által történő beavatkozásból vagy annak rendeltetésellenes használatából eredő hibákért. A Vevő a webáruház használata során nem alkalmazhat olyan eljárásokat, amelyek negatívan befolyásolhatják annak működését, és nem végezhet olyan tevékenységet, amely lehetővé teszi számára vagy harmadik személyeknek, hogy a webáruházat alkotó szoftvereket vagy egyéb komponenseket megzavarják vagy jogosulatlanul használják, illetve a webáruházat vagy annak részeit vagy szoftvereit a céljával vagy szándékával ellentétes módon használják.

 

5. A Vevő ezúton vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. szakaszának (2) bekezdése értelmében.

 

6. Az adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

 

7. Az Eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

 

Ezek a feltételek 2023.6.02-én lépnek hatályba.